Biznes

Zaprezentuj swoją firmę w portalu

Wybierasz wpis podstawowy (nazwa firmy, lokalizacja) lub premium (dane o firmie, opis, lista usług, lokalizacja na mapie). Informacja o firmie będzie także dostępna w wplikacji mobilnej "wchelmiepl". Zapraszamy do kontaktu

Logax

Firma specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych aplikacji, portali, systemów i ...